Under gårdagen, den 16:e december, beslöt 53 WTO-medlemmar under ministermötet i Nairobi att Informationsteknikavtalet, ITA, kommer att utvidgas. Avtalet möjliggör tullfrihet för samtliga WTO-medlemmar för en lång rad IT- och telekomprodukter och enligt WTO förväntas avtalet omfatta hela 7% av världshandeln.

I höstens upplaga av Business World, s.7, kan ni läsa mer om ITA och vad internationellt näringsliv vill inför WTO:s ministermöte. En sammanfattning av dagens diskussioner återfinns även här.