Korruption lönar sig aldrig. Det minskar företagens effektivitet och vid avslöjanden påverkar det företagen ekonomiskt men skadar framför allt förtroendet. Det finns däremot mycket näringslivet kan göra för att förhindra och motarbeta korruption. Detta diskuterades under torsdagens seminarium som ICC Sweden och Institutet Mot Mutor (IMM) arrangerade om anti-korruptionsarbete.

Under seminariet framkom det att korruption är ett stort problem i världen. Det är beräknat att korruption utgör 5 % av vårt globala BNP och ökar affärskostnader med 10 %. Oftast är korruption dessutom inte ett enskilt brott utan leder ofta till brott mot mänskliga rättigheter och arbetsvillkor. Enligt Transparency International är Sverige däremot ett av de minst korrumperade länderna i världen. Men uppfattningen om att det inte finns någon korruption i Sverige är farlig. Det bidrar till att svenska företag ibland inte är tillräckligt förberedda och uppmärksamma på korruption, varken i Sverige eller utomlands.

Talarna gav flera praktiska råd om hur företag kan arbeta med anti-korruption. Bland annat nämndes det att företagen kan använda guider från svenska eller internationellt erkända organisationer, till exempel ICC:s guide. Det är även viktigt att utbilda personal inom sin organisation och ha tydliga regler kring anti-korruptionsfrågor. Man kan även samarbeta med andra organisationer eller företag när man är verksam i länder som präglas av stor korruption. Under seminariet var talarna eniga om att det är viktigt med verktyg och rutiner för att arbeta förebyggande och inte släcka bränder. När korruption avslöjas är skadan oftast redan skedd och förtroendet för företaget skadat.

ICC arbetar mycket med att ta fram verktyg för anti-korruptionsarbete och har bland annat utformat guiden ”Anti-korruption – Due Diligence på externa aktörer”. Den finns att ladda ner här.