Sjöröveri och attacker till havs nådde rekordlåga siffror under 2017, även om det handlar om relativt små förändringar. Totalt rapporterades 180 incidenter av sjöröveri och väpnade rån mot skepp till ICC:s International Maritime Bureau (IMB). Det är det lägsta antalet sedan 1995.

Under året bordades 136 fartyg, 16 besköts och 6 stycken kapades. Dessutom misslyckades 22 attackförsök. Även antalet gisslantaganden minskade, från 151 personer 2016 till 91 personer 2017.

Minskningen är positiv även ur ett handelsperspektiv, då den afrikanska sjöfartsindustrin längs med Indiska Oceanen varit hårt drabbad av att bl.a. försäkrings- och säkerhetsbolag kraftigt höjt sina priser för att kunna bemöta riskerna.

Trots att attacker till havs minskade globalt sett ökade antalet incidenter i några områden, däribland Guineabukten och farvattnen utanför Nigeria och Somalias kustlinje. Av 16 rapporterade beskjutningar ägde 7 rum i Guineabukten. I Somalia ökade antalet incidenter från två stycken 2016 till nio 2017.

Sydostasien ger en blandad bild, med minskat antal attacker kring Indonesien, men en dryg dubblering av attacker utanför Filippinerna. Av de senare var majoriteten lågintensiva attacker på ankrade fartyg, främst vid Manilas och Batangas hamnar.

IMB Piracy Reporting Centre (PRC) är ett ständigt bemannat centrum som erbjuder industri, regeringar och utryckningstjänster med aktuella och transparenta data om attacker till sjöss. Informationen fås från sjökaptener eller fartygsägare som löpande rapporterar in incidenter. Samtliga attacker från 2017 kan ses online på 2017 IMB Live Piracy Map.