Som väntat slöts inga nya multilaterala överenskommelser under WTO:s 11e ministermöte i Buenos Aires, Argentina. WTO:s generaldirektör Robert Azevêdo kallade resultatet ”en besvikelse” och uppmanade därefter medlemmarna i världshandelsorganisationen att göra en allvarlig självrannsakan.

Mötet, som avslutades under gårdagen, gjorde ändå vissa framsteg. 71 medlemsländer enades om att starta diskussioner om ett nytt globalt regelverk för e-handel. ICC, som inför mötet prioriterat e-handelsfrågan, ser detta som en positiv utveckling.

Även på ett annat av ICC prioriterat område, investeringar, gjordes vissa framsteg, då 70 länder enades om att i början av 2018 inleda diskussioner om facilitering av investeringar.

Frågan om hållbart fiske misslyckades, då man inte kunde enas om något avtal över huvud taget. EU:s handelskommissionär Cecilia Malmström var mycket besviken och sammanfattade utkomsten med att ”den sorgliga verkligheten är att vi inte ens kunde enas om att stoppa subventioner på illegalt fiske. Jag hoppas att alla delegationer noggrant reflekterar över vilket meddelande detta sänder [..] om WTO:s tillstånd”.