USA och Europa utgör världens mest integrerade marknader, vilket spelar en viktig roll i världsekonomin. Nu när även den europeiska tillväxten förefaller ta fart spås det transatlantiska ekonomiska utbytet öka ännu mer framöver. Detta framkom under ett seminarium om transatlantisk handel som arrangerades av American Chamber of Commerce in Sweden (AmCham Sweden) i fredags. Seminariet grundade sig på en ny rapport, som presenterades av Joseph Quinlan, Managing Director och Chief Market Strategist på Bank of America, och följdes av en diskussion mellan honom, ICC Swedens generalsekreterare Lena Johansson och Magnus Larsson, ledamot i Svenskt Näringslivs SME-kommitté.

Den transatlantiska integrationen omfattar många områden. De två regionerna är varandras största handelspartners inom både varu- och tjänstehandel. Båda är exempelvis stora exportörer av digitala tjänster. Dataflödena mellan Europa och USA är de högsta i världen. När det gäller investeringar under 2016, gick 70 % av USA:s utländska direktinvesteringar till Europa medan 72 % av de europeiska investeringarna gick till USA. Under seminariet nämndes det också att en stor del av den transatlantiska handeln sker inom koncerner som har verksamhet i båda regionerna.

Under seminariet diskuterades också behovet av att tala om handel på nya sätt, när produktion och handel ändrar karaktär samt protektionistiska krafter växer. ”Handel har inget egenvärde utan det är effekterna av handel på sunda villkor som vi strävar efter. Därför trycker jag istället ofta på vikten av öppenhet för affärer”, sa Lena Johansson. Ett annat sätt att beskriva handel idag är i termer av digitalisering. När konsumenter köper varor eller använder tjänster online tänker många inte på att det också är internationell handel, och att handel inte bara är stora företag som gör affärer med varandra. Slutligen betonades det att handel också har en viktig roll när det gäller hållbarhet. Frihandel skapar välstånd som med en sund nationell politik kan komma hela samhället till del.

För att läsa AmCham EUs rapport ”The Transatlantic Economy 2017” klicka här >>