EU – parlamentet har idag sagt ja till handelsavtalet mellan EU och Kanada, CETA. Om några veckor sker en liknande omröstning i Kanadas parlament. Får handelsavtalet grönt ljus även där förväntas det träda i kraft provisoriskt redan i mars. Innan överenskommelsen blir slutgiltig krävs att det ratificeras av nationella och regionala parlament i EU.

Läs mer om CETA hos Kommerskollegium.