EU-kommissionens förslag om att inkludera dataflöden i handelsavtal är viktigt för fortsatt öppenhet i handel och produktion. Men ambitionen måste höjas, skriver ICC i ett brev till EU-kommissionens handelskommitté.

Kommissionens ambition välkomnas av ICC då det bekräftar handelns beroende av dataflöden samtidigt som det förbinder sig till en hög standard för skydd av personliga data och integritet. Samtidigt är ICC oroad över att förslaget som presenterats kan göra det möjligt för enskilda länder att införa digital protektionism.

I förslagets Artikel A presenteras ett förbud mot protektionism genom t.ex. datalokaliseringskrav. Samtidigt har man i en andra artikel tillåtit undantag i form av s.k. ”safeguards” för att upprätthålla regler om skydd av person- och integritetsdata. Artikel B klargör inte om de undantagsåtgärder som tillåts också inkluderar sådana som i Artikel A är förbjudna. Risken är att länder utnyttjar dessa safeguards för att införa protektionism i olika former genom att hänvisa till nationell integritetslagstiftning.

Vidare bör EU säkerställa att handelsavtal inkluderar regler om att dataskydd följer med data, oavsett vilken gräns den passerar. Dagens adekvansregler, även om de uppfylls av bägge parter, kan upphävas unilateralt, och garanterar därmed inte fria flöden både i riktningen in i och ut från EU. Modern produktion är beroende av att data kan flöda mellan och inom företag – oberoende av landsgränser.

Läs EU-förslaget här>>>