Erik Belfrage avtackades idag efter 15 års ordförandeskap i ICC Commission on Corporate Responsibility and Anti-corruption. Erik kommer fortsatt att vara aktiv i ICC:s svenska CSR-kommitté och fortsätter också att vara koordinator för ICC:s europeiska nationalkommittéer.

Erik Belfrage avtackn 2

Erik Belfrage avtackn 1