Handel och hållbarhet samt hållbar finansiering stod i fokus när ICC, tillsammans med Global Compact och Svenskt Näringsliv arrangerade ett Business Forum i veckan innan jul. Två tydliga medskick från dagen var att rapporteringsramverken måste bli både enklare och mer fördjupande, och att det måste vara lätt för företag att göra rätt.

Handel, eller snarare öppenhet för handel, gynnar hållbar utveckling – och därför kan en sund handelspolitik bidra, var budskapet i den första panelen, som modererades av Kajsa Olofsgård, 2030-delegationen. Att ta in hållbarhetsaspekter i frihandelsavtal på ett mer långtgående sätt än vad som redan görs, liberalisera internationell tjänstehandel och att ha tullar på skadliga produkter är bara några exempel på hur handelspolitik kan bidra. Frihandel och öppenhet är viktigt – men självklart behövs även åtgärder, sa Lena Johansson.

Därefter fokuserades diskussionerna hur företagens arbetar med hållbarhet i sina internationella verksamheter, med medverkande i panelen från Arvid Nordquist, AstraZeneca, Business Sweden, Global Compact, MAX Hamburgerrestauranger och Stena AB. För samtliga företag i panelen var det tydligt att det är mycket viktigt att hållbarhetsarbetet är väl integrerat inne i företagen, och att man har en realistisk målsättning för arbetet. ”Förutom att inte göra fel, ville vi göra några saker ordentligt rätt”, sa Kaj Török, hållbarhetschef, MAX, om hur det resonerat inför lanseringen av sin klimatpositiva meny.

När panelen fick sammanfatta vad som behövs för att förenkla hållbarhetsarbetet lyftes framförallt relevanta och tydliga regelverk fram. Dessutom efterfrågades en bättre förankring av SDG:erna, då företag arbetar mycket med dem, men upplever att kunskapen hos konsumenter fortfarande är mycket låg.

Under eftermiddagen diskuterades hållbar finansiering, även då ur ett mer principiellt och ett mer praktiskt perspektiv. Även här lyftes behovet av tydliga rapporteringsinstrument som förenklar för företagen att göra rätt. Carina Lundberg Markow, Folksam, jämförde det med agerandet på ett flygplan – först måste man hjälpa det egna hållbarhetsarbetet, därefter kan man hjälpa andra.

Business Forum för Hållbarhet arrangerades för första gången i veckan före jul förra året, men SDG Business Forum, ett sido-event till FN:s högnivåmöte som förlaga.