2016 var ett aktivt år för ICC, både globalt och nationellt. Globalt fick ICC en historisk plats som observatör i FN:s generalförsamling, Incoterms 2010© firade 80-årsjubileum och nya ICC-kontor öppnades runt om i världen. I Sverige anordnades seminarier på flera olika teman,  bland annat om den nya dataskyddsförordningen samt en konferens om Brexit, där John Longworth, ordförande Vote Leave Business Council, var huvudtalare. Vidare har våra medlemmar, genom arbete i kommittéer, fortsatt varit med och utvecklat policys och riktlinjer för näringslivet. Under hösten lanserade ICC den globala kampanjen #TradeMatters, som kommer att  utgöra grund för vårt arbete även 2017. På ICC:s webbsida kan du läsa mer om arbetet i världens största näringslivsorganisation under 2016.