Hur hanterar vi möjligheter och hot?

Digitaliseringen har öppnat helt nya möjligheter att producera och att bedriva handel. Dagens handel och produktion behöver fria dataflöden, något som har blivit en del av företagens vardag. Den snabba teknikutvecklingen lockar till åtgärder för till exempel skydd av integritet och informationssäkerhet. Vi måste se till att den nödvändiga hanteringen av data kan ske så smidigt som möjligt i internationell handel och produktion. Hanterar vi inte frågan om dataflöden över gränser rätt riskerar vi att gå miste om teknikens fördelar.

Fredagen 24 april arrangerade ICC tillsammans med Amcham och Stockholms handelskammare ett lunchseminarium med syfte att öka förståelsen för hur central en fungerande datarörlighet är för moderna affärsmodeller i alla typer av företag.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odio fugit provident minus impedit pariatur similique numquam ea possimus neque, deleniti, ipsam nihil assumenda, cupiditate! Laboriosam maxime fugiat impedit, amet iure.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Odio fugit provident minus impedit pariatur similique numquam ea possimus neque, deleniti, ipsam nihil assumenda, cupiditate! Laboriosam maxime fugiat impedit, amet iure.