Den globala coronakrisen drabbar företag av alla storlekar över hela världen, troligtvis för en lång tid framöver. Det står utan tvivel att enorma resurser kommer att krävas från såväl privat som offentlig sektor för att lindra de ekonomiska följderna av Covid-19-krisen. Det riskerar att skapa miljöer som ökar risken för korruption, mutor, bedrägerier, penningtvätt och andra olagliga beteenden som kan drabba företag. Men en kris är inte en ursäkt att agera oetiskt eller korrupt.

I en ny vägledning pekar vi därför ut ett antal faktorer som bör hållas i särskild åtanke vid utvecklingen av ny policy framöver.  Vi uppmanar företagsledare och regeringar att fortsätta agera ansvarsfullt genom att ställa krav på mänskliga rättigheter, styrning och integritet i affärsverksamhet och upphandling.

För att läsa vägledningen, klicka här.