Hållbarhetsarbete sker inte längre enbart som ett svar på ökande krav från omvärlden – företag ser alltmer hur ansvarstagande i verksamheter syns i lönsamheten. När ICC Sweden och Svenskt Näringsliv under onsdagen anordnade ett Business Forum för FN:s hållbarhetsmål var det många som ville diskutera näringslivets roll och engagemang i Agenda 2030.

För att FN:s hållbarhetsmål ska uppnås är näringslivet helt centralt. Allra särskilt måste dess roll som skapare av samhällens välstånd lyftas fram – men också rollen som jobbskapare och innovatör. Lena Johansson, generalsekreterare ICC Sweden och Carola Lemne, VD Svenskt Näringsliv, var eniga om att företag i allt större utsträckning förstår att hållbarhet inte bara är en trend – det är ett måste för att vara långsiktigt konkurrenskraftigt. Öppenhet för handel och rörlighet det absolut viktigaste bidraget från politiker för att hjälpa näringslivet att bidra till hållbarhet, sa Lena innan hon lämnade plats på scen för Närings- och innovationsminister Mikael Damberg.

Mikael Damberg höll med om att protektionism och nationalism inte är bra för en hållbar utveckling. Han såg också att företags inställning förändrats och att särskilt svenska företag gått från att se hållbarhet som riskhantering till affärsstärkande strategier. Han lyfte behovet av en stark koppling mellan utbildning och arbetsmarknaden, inte minst i frågor om omskolning när digitalisering och annan utveckling förändrar vilka kompetenser som efterfrågas.

Seminariet tydliggjorde att näringslivet menar allvar i sitt engagemang för hållbarhetsagendan. Många av talarna poängterade också att de inte bara ser hållbarhetsarbetet som ett ansvar, utan också som ett sätt att identifiera sätt att göra smarta affärer på.

Gå in på #BizSDG17 för att läsa vad deltagarna twittrade om under Business Forum.