Premisserna för handel och för EU medborgare bosatta i Storbritannien samt för Britter bosatta i EU diskuterades på ett seminarium anordnat av ICC tillsammans med Stockholms Handelskammare och Brittisk-Svenska Handelskammaren den 21 februari.

Den Brittiska ambassadören, H.E. Mr. David Cairns, inledde seminariet med att tydliggöra att Storbritannien är beroende av internationell handel och kommer att fortsätta vara en öppen och internationell ekonomi. Avsikten från Storbritanniens håll i förhandlingarna med EU är att behålla ett så när samarbete som möjligt och att de EU-medborgare som redan är bosatta i Storbritannien ska ha möjlighet att stanna. H.E. Mr. David Cairns avslutade med orden ”Businesses will still be welcome in the UK!”

Mr. James Savage, The Local, en Engelsman bosatt i Sverige, fick representera både britter bosatta i EU och EU medborgare bosatta i Storbritannien. Mr. Savage menar att handelsfrågorna inte var bidragande till Brexit, däremot var migrationsfrågorna det. När reglarna för framtida migration ändras kan det komma att påverka de som redan har migrerat mellan EU och Storbritannien och många är osäkra på om de kommer att få stanna kvar. Formaliteter kommer att leda till svåra förhandlingar om rörligheten mellan de båda parterna.

CEO of Brexit Analytics, Garvan Walshe betonade i sitt tal att Storbritannien nu utsätts för en ekonomisk handelschock och att den Brittiska ekonomin nu står inför en förändring. Om Storbritannien skulle vara tvungen att lämna EU utan en överenskommelse räknar man med att handeln med EU:s kvarvarande medlemsstater kommer att minska med upp mot 30 procent och även med en överenskommelse står de inför en handelsminskning på runt 20 procent.

Jonathan Hofstetter, partner, fieldfisher pratade om de nya juridiska riskerna förtagen står inför. Stefan Backlund, vise president för marknadsföring och kommunikation hos Trustly, avslutade seminariet med att berätta om sina egna erfarenheter i uppstartandet av ett kontor i London under efterspelet av Brexit omröstningen.