– Therese Isaksson, Partner, Westerberg & Partners, och Patricia Shaughnessy, docent, Stockholms universitet, tar plats i ICC:s Skiljedomstol.

Internationella Handelskammarens (ICC) högsta beslutande organ, ICC World Council, utsåg vid gårdagens sammanträde Therese Isaksson, Partner på Westerberg & Partners och Patricia Shaughnessy, docent, Stockholms Universitet, till ledamot respektive alternerande ledamot i ICC:s Skiljedomstol.

Therese Isaksson har en lång erfarenhet av skiljedomsfrågor och var under sin tid på Advokatfirman Lindahl vice ordförande för byråns tvistlösningsgrupp. Som ordinarie ledamot i ICC:s Skiljedomstol ingår Therese i den grupp av 116 ledamöter som bland annat kvalitetsgranskar, lämnar förslag på justeringar och godkänner utkast på skiljedomar.

Kvalitetsgranskningen är en unik funktion som skiljer ICC:s Skiljedomstol från andra tvistlösningsinstitut och motverkar risken att parter väcker klandertalan. Skiljedomstolens ledamöter sammanträder en gång i månaden för att diskutera större och mer komplicerade utkast på skiljedomar. Mindre komplicerade skiljedomar hanteras på veckobasis i mindre utskott med rapportörsansvar fördelat mellan utskottens ledamöter.

Som docent i internationell process- och skiljedomsrätt och som flitigt anlitad sakkunnig och skiljedomare, tar även Patricia Shaughnessy med sig stor erfarenhet till rollen som alternerande ledamot där hon deltar i arbetet för att säkerställa Skiljedomstolens effektiva processer och tillförlitlighet.

ICC:s Skiljedomstol grundades redan 1923 för att utgöra en neutral och effektiv metod för att lösa tvister som uppstått i internationella affärer. Sedan grundandet har Skiljedomstolen utvecklats till ett världsledande tvistlösningsinstitut som erbjuder såväl skiljedom som alternativ tvistlösning. I den årliga undersökning som genomförs av Queen Mary University i London och White & Case har Skiljedomstolen flera år i rad utnämnts till mest föredragna tvistlösningsinstitut.

Sittande ledamot i Skiljedomstolen leder även arbetet i ICC:s svenska skiljedomskommitté, vilken ansvarar för att samla svenska företags synpunkter och föra in dessa i internationella policydiskussioner. Att Therese nu blir ledamot innebär därmed att hon ersätter Robin Oldenstam, Partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som ordförande för kommittén. Robin Oldenstam har ingått i Skiljedomstolen sedan 2015 och har därmed fullgjort maximalt antal mandatperioder.

Therese Isaksson:
Jag är hedrad och mycket glad över att få representera Sverige i ICC:s Skiljedomstol. Det är en unik möjlighet att få vara med och lösa internationella tvister i den enormt kunniga och erfarna organisation som Skiljedomstolen utgör. Jag ser fram emot att lära mig mer från duktiga kollegor, aktivt delta i domstolens arbete och fortsätta det fina arbete som Robin Oldenstam utfört för att öka kunskapen om ICC och internationella skiljeförfaranden i Sverige.

Patricia Shaughnessy:
Jag är glad för och hedrad av att få bli alternerande ledamot av ICC:s Skiljedomstol och ser fram emot att få samverka med kollegor från hela världen i Skiljedomstolens viktiga uppdrag.

Robin Oldenstam:
Det har varit sex fantastiska år där jag haft nöjet att träffa jättespännande och enormt kunniga människor, både i den svenska skiljedomskommittén och i Skiljedomstolen i Paris. Sättet som ICC:s Skiljedomstol arbetar med kvalitetsgranskning är helt unikt, och gör att den skiljer sig från alla andra institut.

Susanna Zeko, generalsekreterare ICC Sverige:
ICC:s Skiljedomstol spelar en central roll för att ge företag den trygghet de behöver för att vilja och våga göra internationella affärer. Jag är väldigt glad att se Therese kliva in både som ledamot i Skiljedomstolen och som ordförande för vår skiljedomskommitté. Vi ser flera spännande frågor på agendan inför att kommittén möts i september. Under Therese ledning kommer vi att arbeta för att stärka såväl Skiljedomstolens som skiljedomares synlighet i Sverige – det senare genom en sökbar databas som underlättar identifieringen av skiljedomare till tvister.

två porträttfoton sida vid sida med, till vänster, Therese Isaksson och, till höger, Patricia Shaughnessy

Therese Isaksson, Westerberg & Partners, och Patricia Shaughnessy, Stockholms universitet.