DI DEBATT. Vi är alla är beroende av import – av alltifrån de dagligvaror och kapitalvaror vi använder i vår vardag till de insatsvaror industrin behöver, skriver ledare för några av ICC:s medlemmar i dagens debattsida på DI.

Importen kan bara betalas av export eller ökad statsskuld. Vår export är därför grundläggande för jobb och välfärd i Sverige.

I en tid av ökande protektionism och hotande handelskrig måste vi som litet och handelsberoende land vara oerhört måna om våra relationer med omvärlden. Det är därför oroande att politiska vindar blåser som går emot de internationella samarbeten och den globalisering som varit en förutsättning för Sveriges framgångar.

Att politiker på ytterkanterna vill att Sverige lämnar EU vittnar om bristande kunskap om utrikeshandelns betydelse för det svenska samhället. Om vårt land utsätts för tullar och restriktioner får det mycket allvarliga konsekvenser.

Industrin är den svenska exportens motor. Ingenting har större betydelse för vår välfärd än handeln med våra europeiska grannar. Mer än hälften av vår export går till andra EU-länder. Samtidigt är vår andel av den totala varuhandeln mellan EU-länderna bara omkring 3 procent. EU är alltså mycket viktigare för Sverige än vad Sverige är för EU.

Ett svenskt EU-utträde vore en katastrof för vårt land. Den som tror att det skulle göra Sverige starkare tar grundligt miste.

Efter finanskrisen har de politiska samtalen i både Sverige och många andra länder präglats inte bara av populism till höger och vänster utan också av pånyttfödd nationalism och protektionism. Bakgrunden finns i ett delvis berättigat missnöje med det politiska etablissemanget. Men svaret har blivit en vredens politik som i stället för att leta lösningar söker syndabockar.

Ingenting gör så mycket för vårt internationella inflytande som samarbete med omvärlden, framför allt med länder som delar vår tro på demokrati och marknadsekonomi. Eftersom andra länders agerande i gränsöverskridande frågor som handel, miljö och migration påverkar Sverige så skulle ett EU-utträde dessutom innebära att vi ger upp inflytande över vår egen framtid. Att överge det europeiska samarbetet vore ett nationellt självskadebeteende av historiska proportioner.

Ett starkt Sverige är öppet för idéer och arbetskraft från andra länder och kulturer. Vi kan klara de utmaningar som demografi och global konkurrens innebär. Men vi klarar det inte på egen hand.

 

Petra Einarsson, vd, Billerud Korsnäs

Johan Söderström, vd, ABB

Karl-Henrik Sundström, vd, Stora Enso

Henrik Henriksson, vd, Scania

Lennart Evrell, före detta vd, Boliden