För den som vill delta i ICC:s arbete är det nu dags att registrera sig till någon av de ca. 80 arbetsgrupperna som ICC lanserat under året. Gå direkt till registreringen.

Det nya arbetssättet, med arbetsgrupper fokuserade på specifika frågor snarare än breda kommissionsmöten underlättar för våra medlemmar att vara direkt involverade i organisationens globala arbete – och i frågor av särskilt intresse för dem. Arbetsgrupperna sträcker sig över såväl områden som e-handelsfrågor inom WTO och digitalisering av trade finance som underhållet och uppdateringen av ICC:s långvariga flaggskeppsprodukt Incoterms® och utvecklingen av nya modellavtal anpassade till modern handel. Du hittar en beskrivning av samtliga arbetsgrupper i vårt arbetsdokument.

Kommissionerna finns kvar, det kommer också att vara i dessa som arbetsprogrammet för varje område sätts. För att kunna påverka vilka frågor som ICC arbetar med globalt uppmuntrar vi därför att engagera sig även i någon av dessa.

REGISTRERA DIG HÄR