Inför det planerade avslutet av COP26 under fredagen publicerade ICC:s globale generalsekreterare John W.H. Denton AO ett öppet brev till närvarande ministrar i Glasgow.

I brevet välkomnar John de framsteg som har gjorts under konferensen och som kan föra världen närmare det gemensamma målet om att hålla den genomsnittliga globala temperaturökningen till 1,5°C jämfört med förindustriella nivåer. Samtidigt varnar han för att det fortfarande återstår flera frågor att lösa om COP26 på allvar ska kunna ses som en framgång. Nu måste alla länder visa upp ett sant ledarskap och vilja att ingå de tuffa kompromisser som krävs för att få till stånd robusta regelverk och den tydlighet som så väl behövs. Vi har inte råd att vänta.

📨 Läs hela brevet här: ICC COP26 Open letter_211112