I samband med dagens möte i ICC Sveriges kommitté Handel och Investeringar introducerades Carolina Dackö, partner på Mannheimer Swartling Advokatbyrå, som ny vice ordförande.

Tllsammans med ordförande Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations, Ericsson, kommer Carolina att bidra till att stärka kommittén och till att ICC Sveriges medlemmar har en stark röst i internationella diskussioner med bäring på global handel.

För Internationella Handelskammaren är det centralt att påvisa handelns positiva effekter och stärka näringslivets möjligheter att bidra med lösningar till många av de utmaningar världen möter. För det behöver företag en handels- och investeringspolitik som skapar förutsägbarhet genom ett välfungerande multilateralt handelssystem och uppdaterade globala regler för handel.

Kommittén utgörs av experter från ICC Sveriges medlemsföretag och -organisationer. Medlemmarna ansvarar för att det svenska näringslivets synpunkter föds in på global nivå, genom ICC:s globala kommission Trade and Investment Policy.