Candan Stam, Senior Product and Project Manager, Danske Bank, tillträder i dag som ny ordförande för ICC Sveriges kommitté Trade Finance. Som ordförande kommer Candan att leda det svenska arbetet för att säkerställa uppdaterade handelsfinansieringsregler och en väl fungerande handelsfinansieringsbransch globalt. Candan Stam efterträder Ylva Westlund, Senior Trade Finance Specialist, Swedbank, som lett kommittén sedan 2016.

ICC Sveriges Trade Finance-kommitté samlar representanter för svenska banker och företag som bevakar och påverkar utvecklingen inom trade finance. Eftersom internationella betalningsvillkor inte är reglerade internationellt har ICC utvecklat självreglerande standarder för handelsfinansiering som utgör internationell branschpraxis. ICC:s regler för demandgarantier, remburser och standby-remburser är i dag internationellt erkända ramverk.

Trade Finance-kommittén följer arbetet i ICC:s internationella Banking Commission, som ansvarar för att uppdatera ICC:s regelverk kring handelsfinansiering och som behandlar de frågetecken som kan uppstå i förhållande till tillämpningen av reglerna. I händelse av en tvist kan en förfrågan om klargörande ställas till kommissionen, som med stöd från hela ICC:s internationella nätverk av experter avger en bedömning, en så kallad opinion, i ärendet. Dessa opinions har en vägledande roll i tolkningen av ICC:s regler. I bedömningsarbetet deltar den svenska kommittén aktivt.

Candan Stam:
– Trade finance utgör en central pelare i internationell handel och för ekonomisk utveckling globalt. ICC:s regelverk är det som sätter standarden för betalningsvillkor och är därför helt avgörande för en välfungerande handelsfinansieringsbransch. Trade finance-kommittén har en viktig roll i att bidra till att de hålls uppdatera och speglar utvecklingen inom branschen, och jag är glad och stolt över att nu få leda dess arbete.

Utöver att bidra till utvecklingen och tolkningen av ICC:s regelverk på området pågår också arbete för att göra branschen mer hållbar. Med en årlig omsättning på tio tusen miljarder USD kan branschen, om den ställs om i en klimatsmart riktning, utgöra en central faktor för att fasa ut klimatskadliga produkter och bidra till spridningen av ny och klimatvänlig teknik. För att möjliggöra en sådan omställning lanserade ICC i höstas ett ramverk för att klassificera hållbara handelstransaktioner. Ramverket lanserades under FN:s klimatkonferens COP27 och pilottestas just nu på textilbranschen.

 

För mer information om arbetet i kommittén hänvisar vi till ICC Sveriges policyansvarige, Henrik Blomqvist, henrik.blomqvist@icc.se