Sedan 2019 innehar Tom Vöge rollen som ICC:s Head of EU Affairs i Bryssel. Därifrån rapporterar Tom regelbundet om utvecklingen på relevanta policyområden och ICC:s arbete i Bryssel. Nu kan du läsa den senaste rapporten som särskilt fokuserar på arbetet i Europaparlamentet och diskussioner om den nya Digital Services Act (DSA) 

Ladda ner Brussels Briefing juni 2020 

 

Läs äldre utgåvor av Brussels briefings »