Denna nyhet publicerades i oktober 2017.

Brexit kommer att påverka ekonomin och handelsförbindelser i Europa. Samtidigt har det riktats kritik mot att de som påverkas mest av Brexit – näringslivet – inte får sin röst hörd. Därför har Council of British Chambers of Commerce in Europe (COBCOE) tagit fram en rapport om näringslivets önskemål och prioriteringar i Brexitförhandlingarna. Rapporten grundar sig på 27 rundabordsdiskussioner i EU27. Under gårdagen arrangerade British-Swedish Chamber of Commerce (BSCC) tillsammans med ICC Sweden ett seminarium om Brexit, med utgångspunkt i COBCOE:s rapport. Talare under seminariet var Anne-Marie Martin, VD på COBCOE, Maria Rosander, Näringsdepartementet och Anneli Wengelin, Kommerskollegium.

I rapporten lyfts det fram att Storbritannien är en viktig global språngbräda för europeiska företag. Landet har ett väl utvecklat finansiellt system och många företag är beroende av finansieringen som banksektorn erbjuder. Storbritannien är också en avgörande marknad för företag med en verksamhet som är beroende av innovation. Landet är i flera avseenden ledande inom forskning och utveckling. En stor del av EU:s forskningsbudget går till brittiska forskningsprojekt. Många företag är oroliga att Brexit kan leda till försämrad tillgänglighet till dessa tjänster och påverka företagens globala konkurrenskraft.

Handelshinder utgör ett annat orosmoln. Tullar och gränskontroller gör affärer mer krångliga och kostsamma. Företagen oroas även för att EU och Storbritannien kommer att ha skilda regelverk. Det skulle göra handel ännu svårare. Den fria rörligheten är också en central fråga för många. Därför betonar många företag vikten av att ha kvar friktionsfria handelsregler.

Slutligen är osäkerhet i Brexit-processen en faktor som påverkar näringslivet negativt. Det förhindrar företag från att kunna planera sin verksamhet och göra genomtänkta beslut. En större tydlighet om Brexit-processen är av yttersta vikt för att företagen ska kunna hantera Brexit på bästa sätt. Samtidigt är det tydligt att man kommer att bli tvungen att leva med osäkerhet. Talarna betonade att företagen måste förbereda sig för utträdet och noggrant analysera hur Brexit kommer att påverka deras verksamhet. Det är viktigt att inte glömma bort att handelsvillkoren blir sämre med Brexit, oavsett utfallet av förhandlingarna.

Under seminariet var deltagarna eniga om politikerna måste ta näringslivets prioriteringar på allvar. Framför allt eftersom att ett fungerande näringsliv är en förutsättning för fortsatt ekonomiskt välstånd.

Den fullständiga rapporten ”Brexit – the Voices of European Business” finns att läsa här.

ICC, BSCC, COBCOE, Näringsdepartementet och Kommerskollegium på Brexit-seminarium

Lena Johansson, ICC, Christina Liljeström, BSCC, Anne-Marie Martin, COBCOE, Maria Rosander, Näringsdepartmentet och Anneli Wengelin, Kommerskollegium på måndagens Brexit-seminarium.