Denna nyhet publicerades i mars 2018. 

EU och Storbritannien har idag enats om en övergångsperiod för Brexit om 21 månader, till december 2020. Övergångsperioden innebär att EU:s regelverk fortsätter att gälla för Storbritannien, men att Storbritannien inte har rätt att delta i beslutsfattande efter den 29 mars. Överenskommelsen innebär att företag får längre tid att anpassa sig till de kommande förändringarna.