På internationella kvinnodagen, den 8 mars, deltog ICC i evenemanget ”Ring the Bell for Gender Equality” på Nasdaq Stockholmsbörsen. Ring the Bell arrangeras årligen av FN:s Global Compact, Women in ETFs och Nasdaq på börser över hela världen för att uppmärksamma jämställdhet.

ICC:s policy manager, Margi Mataj, talade om hur jämställdhet inte bara är en ideologisk fråga – det är också en affärsmässig fråga. Genom att en stor del av världens befolkning i praktiken är utesluten går samhället, och inte minst företagen, miste om värdefulla innovationer och affärsmöjligheter. Medvetenheten om detta ökar hos företag, och näringslivet tar idag alltmer plats i att driva hållbarhetsagendan, inklusive frågan om jämställdhet framåt, sa Margi.

Under evenemanget talade även Lauri Rosendahl, nordisk Nasdaqchef, Ulrika Johansson, VD Valuex Research LLC och Helena Waker, VD för Association of Trade Partners Sweden samt ledamot i ICC:s styrelse.

Läs mer om evenemanget i Dagens Industri