Ett nytt samförståndsavtal, MoU, mellan Georgiens regering och ICCs Skiljedomstol ska stärka tvistlösningssystemet i landet och främja dess företagsklimat. Genom avtalet har parterna enats om att främja användandet av ICC:s globalt erkända tvistlösningstjänster i Georgien. Bland annat ska ICC, med stöd av den georgiska regeringen, genomföra olika insatser för utbildning och marknadsföring, vilket kommer att öka kunskapen om skiljeförfaranden såväl i nationellt som i regionen i stort.

Det är Alexis Mourre, ordförande för ICCs Skiljedomstol, och Thea Tsulukiani, Georgiens justitieminister, som undertecknat avtalet. Kombinerat med stödet från Georgiens regering kommer avtalet inte bara att förbättra förtroendet för skiljedom och alternativa tvistlösningsmekanismer, utan också stärka Georgiens profil som regionens centrum för tvistlösning.

Susanna Zeko, Generalsekreterare, ICC Sweden:
En viktig faktor för ICC:s beslut att ingå avtalet med Georgien är landets geografiskt viktiga position längs med Belt and Road, det kinesiska infrastruktur- och investeringsprojekt som sträcker sig mellan Asien, Afrika och Europa.

Margi Mataj, Policy Manager på ICC Sweden:
Det här avtalet är ytterligare ett exempel på ICCs ambition att expandera och synliggöra ICC:s Skiljedomstol i nya regioner. Nyligen har man även upprättat en grupp som ska koordinera ICC:s tillväxt och växande utbud av aktiviteter på den afrikanska kontinenten.