Bristen på formella institutioner hindrar fattiga i framför allt utvecklingsländer från att delta i det nationella näringslivet – och därmed också i de globala produktions- och handelssystemen. För att människor ska komma ur fattigdom måste system för säkerställandet av äganderätter fungera. Det menade Hernando de Soto, utvecklingsekonom, författare och grundare av Institute for Liberty and Democracy i Peru, när han talade på ICCs årsmöte den 9 april.

Efter anförandet följde ett samtal mellan Hernando de Soto, Pontus Braunerhjelm, professor på BTH och KTH samt forskningsledare på Entreprenörskapsforum, och Johan Norberg, författare, föreläsare och idéhistoriker.

Vid årsmötet deltog även ICCs beskyddare H.M. Kung Carl XVI Gustaf.

Längre läsning om årsmötet följer i vårnumret av ICCs medlemstidning Business World. För att se bilder från årsmötet, klicka här. 

 

Hernando de Soto, Johan Norberg och Pontus Braunerhjelm vid ICCs årsmöte på Grand Hôtel, april 2018

Foto: af Adam