Imorgon ordnar vi ett rundabordssamtal om att göra affärer i Iran. Ansvarsfullt företagande är grundläggande för en hållbar utveckling och för att bygga ett långsiktigt välstånd där företag verkar. 

På senare år har Iran blivit allt mer attraktivt för investerare. Den enorma marknaden erbjuder mängder av möjligheter. Men den kommer inte utan utmaningar. Vad innebär ansvarsfullt företagande på den iranska marknaden? I en studie gjord av Iran Business Responsibility (IBR) har man undersökt iraniers attityd till genomförandet av due diligence-processer, vilka hälso- och säkerhetsaspekter som hanteras för migrantarbetare, samt de generella attityderna i landet gällande ansvarsfullt företagande.

IBR presenterar sin studie vid ett rundabordssamtal den 3 maj. Arrangörer är ICC Sweden, Raoul Wallenberg Institute och IBR. Samtalet erbjuder möjligheter att diskutera vilka utmaningar och möjligheter företag möter när de agerar på den iranska marknaden. Samtalet äger rum i ICCs lokaler på Brunnsgatan 2 i Stockholm kl. 10.00 till ca. 12.30 och avrundas därefter med lunch.

Utrymmet är mycket begränsat, men ett fåtal ytterligare platser har öppnats upp. Vid intresse, anmäl dig snarast på via den här länken. 

Rundabordssamtalet sker på engelska.