Självreglering kan utgöra ett internationellt språk och erbjuda trygghet vid gränsöverskridande affärer, menade ICC:s generalsekreterare Lena Johansson när hon talade på konferensen Sustainable business, Reporting and Assurance (SUBREA) vid Lunds Universitet i förra veckan.

Att agera ansvarsfullt hamnar allt högre på företags agendor. Genom att agera ansvarsfullt skapas förutsägbarhet och tillit, vilket ökar attraktiviteten för andra att göra affärer med en. Att agera ansvarsfullt är helt enkelt en god affär, sa Lena. Ett förändrat näringslivsklimat, där produktionen sker i globala värdekedjor, gör också att företag i allt större grad är del av komplexa leverantörskedjor och strukturer än tidigare. Parallellt med förändrade produktionsmönster ställs allt hårdare krav från affärspartners och konsumenter på att inte bara vara medvetna om vad som sker inom det egna företaget, utan också hos sina leverantörer. Genom digitalisering är det också nödvändigt för företag att agera ansvarsfullt, då en korruptionsskandal, eller till och med bara ett rykte om tveksamma affärer, som får spridning genom sociala medier på knappt någon tid alls allvarligt kan skada ett varumärke.

Självregleringsmekanismer som ICC:s Regler för att bekämpa korruption, modellklausul och praktiska guider kan användas som ett gemensamt språk. Om två företag implementerar verktygen kan de också känna trygghet i att veta vilka interna kontroller som utförs, och därmed en större trygghet i att anlita varandra som affärspartners.

Under konferensen diskuterades utmaningar inom hållbarhet som hållbarhetsrapportering och -granskning, investeringar, anti-korruption och beskattning, och hur näringsliv och akademi kan samverka för att lösa dem.