ICCs just publicerade guide är en praktisk hjälp att outsourca på ett tryggt och ansvarfullt sätt. God intern styrning och kontroll, transparens mellan parterna, dokumentation samt att uppdragsgivaren behåller kontrollen över processen. Det var några frågor som författarna inpräntade i deltagarna på morgonens seminarium om den nya guiden.

Det blir allt vanligare att företag outsourcar delar av den egna verksamheten för att kunna specialisera och effektivisera sin produktion. Den som outsourcar har dock alltid det yttersta ansvaret för den outsourcade verksamheten, och noggranna förberedelser krävs.

Hur man utför outsourcing framgångsrikt var alltså temat för ett frukostseminarium som ICC arrangerade under onsdagen. Med utgångspunkt i guiden Outsourcing: How to create successful outsourcing solutions, diskuterade två av guidens författare, Christina Strandman Ullrich och Per Johan Gidlund hur man bäst lägger upp arbetet för att minska risker.

Talarna Per Johan Gidlund och Christina Strandman Ullrich diskuterar Outsourcing på morgonens frukostseminarium hos ICC Sweden