Anna Karin Hatt, VD och koncernchef på Lantbrukarnas Riksförbund, LRF, valdes idag till ny vice ordförande i ICC Sverige.

– Att förklara, försvara och utveckla den globala frihandeln, och en fortsatt välutvecklad och välfungerande handel mellan Sverige och andra länder, är oerhört viktigt och nu mer angeläget än på mycket länge. Fungerande frihandel bygger välstånd och kommer vara oerhört viktigt när ekonomier världen över ska återstartas, och i vissa fall till och med återuppbyggas, efter den viruspandemi som just nu pågår. Jag ser fram emot att som viceordförande för ICC Sverige få bidra till det, sa Anna Karin om den nya rollen.

Vid årsmötet valdes även sju nya ledamöter in: Katarina Ageborg, VD AstraZeneca, Charlotte Barnekow, VD Länsförsäkringar Stockholm, Fredrik Cappelen, ordförande Dometic, Erik Haegerstrand, VD Bonnier Group, Dennis Jönsson, Alfa Laval, Stefan Widing, VD Sandvik och Carina Åkerström, VD Handelsbanken.

2019 var ett intensivt ICC-år. I  filmen ICC Sverige 2019 visas några nedslag i verksamheten:

icc.se/perspektiv hittar du även rapporter fyllda med bilder och information om våra olika engagemang och evenemang (nationella och internationella) uppdateringar om nya policys, och mycket mer.