Är det korrupt att gynna lokalt i offentlig upphandling? Det diskuterades vid ett av seminarierna som ICC deltog i under heldagsevenemanget Tillsammans Mot Korruption i Almedalen. Trycket kan ofta upplevas högt, inte minst i mindre kommuner, att värna om lokala företag. Men när det kommer till offentlig upphandling handlar det om att hushålla med resurser.

Som privatperson kan man köpa precis vad man vill, och varifrån man vill – men i upphandling måste man alltid komma ihåg att det är skattebetalarnas pengar man hanterar, sa Lena Johansson, ICC Sweden. När det gäller skattepengar är det fritt fram att ställa krav på vilken kvalitet man vill ha på det man köper in, men man får inte bestämma vem man köper ifrån, eller var produkten kommer ifrån, poängterade hon.

Modererad av Natali Phalén, generalsekreterare Institutet Mot Mutor, diskuterade panelen, bestående av Lena Johansson, ICC Sweden, Magnus Johansson, Konkurrensverket, Maria Vikingsson, Sotenäs kommun, samt Leif Walterum, f.d. kommunalråd i Skövde kommun, även dilemman som kan uppstå kring direktupphandlingsgränsen samt jävssituationer.

Under eftermiddagen arrangerades seminariet ”Mot korruption för hållbar handel” om hur företags arbete mot korruption kan skapa synergieffekter som bidrar till att uppnå de globala målen i Agenda 2030. Lena Johansson, ICC, modererade panelen som bestod av Michaela Ahlberg, Transparency International, Peter Dannqvist, Arvid Nordquist, samt Ursula Hohlneicher, AstraZeneca.

Näringslivet spelar en mycket viktig roll för de globala målen och Agenda 2030 – men bara i korruptionsfria miljöer kommer målen kunna nås. Trots det är anti-korruption bara ett delmål i agendan – och då med målet att minskas, inte elimineras. Både AstraZeneca och Arvid Nordquist går längre och har nolltolerans mot korruption i företagen och deras värdekedjor. Avslutningsvis var panelen enig om att anti-korruption borde ligga till grund för allt hållbarhetsarbete om det ska få någon reell effekt.