Fungerar självreglering på marknadsföringsområdet även i ett förändrat reklamlandskap, där reklam är allt mer personifierad och dessutom svårare att upptäcka?

I likhet med den utredning som överlämnades till finansmarknads- och konsumentminister Per Bolund tidigare i år, var deltagarna i ICC:s, RO:s och Svensk Handels Almedalenseminarium överens om att självregleringen fungerar väl, och att den bidrar till att stärka förtroendet för reklam. Det är dock viktigt med mer utbildning och en gemensamt överenskommen praxis för hur reklammärkning ska användas i sociala medier, var paneldeltagarna – Christine Grahn från Facebook, Josefin Skyttedal från Kicks och Katarina Bergegård från LOPPIgruppen och IAB:s task force för influencer marketing – eniga om.

Idag hamnar mycket av marknadsföringen hos influencers, eftersom de ofta har stor genomslagskraft. Men eftersom influencers ofta är unga och arbetar ensamma, behövs en samverkan mellan annonsörer, influencer-nätverk och influencerna själva, för att säkerställa att man följer de regler som finns, menade Josefin Skyttedal, legal counsel på Kicks.

Erik Modig, ekonomie doktor vid Handelshögskolan i Stockholm, redogjorde för hur forskning visar att influencer marketing påverkar mottagaren mer än vad man tror, även om mottagaren uppfattar att det är reklam.

Som sekretare i utredningen redogjorde Hedvig Hagwall Brucker för resultatet av denna. En viktig slutsats är att nuvarande lagstiftning och självreglering (som t.ex. ICC:s Marknadsföringskod*) är tillräcklig även i det nya reklamlandskapet då reglerna är teknikneutrala.

Gunilla Welander från Reklamombudsmannen (RO) berättade om ökning av antalet anmälningar till RO gällande influencer marketing de senaste åren – vilket tyder på en obalans i marknaden och stor okunskap bland influencers. För att höja kunskapen bland de nya aktörerna i marknaden har RO kontinuerligt hållit utbildningar och seminarium på ämnet, såväl för annonsörer som influencers och deras nätverk. Seminariet modererades av Beata Wickbom, digital strateg och grundare av HejDigitalt.

*ICC:s Regler för Reklam och Marknadskommunikation