Tullar är som att sätta upp en mur mitt i produktionslinjen i en fabrik. Det menade Lena Johansson, ICC Sweden, vid ICC:s och Teknikföretagens grundkurs i frihandel, som arrangerades i Almedalen. Modern produktion blir alltmer komplex, inte minst genom digitalisering och internationella flöden av komponenter och tjänster. Lena Johansson, ICC Sweden, Oscar Wåglund Söderström, Kommerskollegium, samt Erik Ljungberg, Scania, diskuterade vad som krävs för att modern produktion och handel ska fungera – och varför vi borde betrakta modern produktion som en global fabrik. När produktionen är beroende av internationella flöden är det tydligt att hinder gör det både svårare och dyrare att producera och handla.

Ett exempel på hur lokala bestämmelser hindrar handel är datalokaliseringskrav. Erik Ljungberg berättade att Scania idag har 320 000 fordon uppkopplade runtom i världen. Dessa fordon skickar data om fordonets användning till Scanias huvudkontor – där man analyserar datan och meddelar när det är dags för service, eller om man kan optimera körningen på något sätt. Här skapar länders olika datalokaliseringskrav hinder, då man inte kan utgå från ett kontor, utan måste sätta upp regionala kontor för att hålla datan i det land där fordonet skickar datan ifrån.

Under seminariet diskuterades även den vanligt förekommande synen på handelns skadliga inverkan klimatet. Här menade Oscar Wåglund Söderström att man måste se till transportsätt och den effektivitet som dagens fraktfartyg har. Nästan all varuhandel fraktas med båt, vilket totalt bara utgör ett par procent av utsläppen av växthusgaser.

ICC ser ett växande behov av att förklara vilken nytta handel och öppenhet har för samhällen, och arbetar sedan tidigare med kampanjen #TradeMatters för att föra ut budskapet. Under hösten vill ICC besöka medlemsföretag och diskutera med styrelse eller ledningsgrupp. Bland annat har ett presentationsmaterial producerats som ska stötta företagsledningar i att förklara varför öppenhet är viktigt för företag, för jobben och för de anställda. För mer information, kontakta Kajsa Persson-Berg på kajsa.persson-berg (a) icc.se