Vid ICC World Council valdes igår Mastercards VD, Ajay Banga, till ny global ordförande för världens största globala näringslivsorganisation, Internationella Handelskammaren (ICC). Sedan två år tillbaka har Ajay Banga haft rollen som ICC:s förste vice ordförande, och han efterträder nu Paul Polman som istället får titeln Honorary Chairman.

Före VD-rollen på Mastercard var Ajay Banga bland annat VD på Citigroup Asia Pacific. Under president Barack Obamas mandatperiod var han medlem i presidentens kommission för att stärka nationell cybersäkerhet samt i den rådgivande gruppen för handelspolitik och förhandlingar.

Vid mötet valdes Maria Fernanda Garza, VD för Orestia och ledamot av ICC:s styrelse, till ny första vice ordförande. Sju nya ledamöter valdes in för en mandatperiod om två år.

ICC World Council är ICC:s högsta beslutande organ och kan likställas med en generalförsamling. ICC World Council sammanträder årligen.

För att läsa mer om förändringarna i ICC:s globala styrelse, vänligen klicka här »