Aisha Nadar, Counsel, Advokatfirman Runeland AB, har utsetts till ny vice ordförande för Internationella Handelskammarens, ICC, globala kommission Arbitration and ADR. Kommissionens syfte är att bevaka och bidra till utvecklingen av internationella skiljeförfaranden och alternativ tvistlösning.

Utnämningen offentliggjordes under lördagen i samband med att kommissionens höstmöte ägde rum i Miami, USA. I rollen som vice ordförande kommer Nadar att ha en ledande roll i utvecklingen av ICC:s regelverk inom skiljeförfaranden och alternativa tvistlösningsformer som exempelvis medling.

Redan 1923 grundades ICC:s Skiljedomstol i Paris, ICC International Court of Arbitration, i syfte att möjliggöra för effektiva sätt att lösa kommersiella tvister. Genom att utveckla och uppdatera de regler som gäller för förfaranden som handläggs av Skiljedomstolen arbetar kommissionen Arbitration and ADR för att Skiljedomstolen ska fortsätta åtnjuta ett högt förtroende och behålla sin idag världsledande position.

Kommissionen utvecklar även rapporter som kartlägger och vägleder utvecklingen i branschen globalt. Tillsammans med Christopher Seppälä, White & Case Advokatbyrå, ledde Aisha Nadar år 2019 framgångsrikt uppdateringen av ICC Report on Construction Industry Arbitrations, som erbjuder vägledning vid tvister inom byggnadssektorn. Nadar har också en ledande roll i framtagandet av en kommande ICC-rapport om alternativ tvistlösning och är en flitigt anlitad talare vid skiljedomskonferenser och vid universitet.

Henrik Blomqvist, tf generalsekreterare, ICC Sverige

– Vetskapen att väl fungerande tvistlösning finns att tillgå är en förutsättning för att företag ska våga handla internationellt och genomföra storskaliga investeringar. Samtidigt går utvecklingen snabbt på tvistlösningsområdet och företagens behov förändras. Där har ICC:s kommission en viktig roll i att bidra till utvecklingen av både ICC:s egna regelverk, men också branschen som sådan. Med sin kompetens på området är Aisha Nadar helt rätt person att ta en ledande roll i det arbetet.

Aisha Nadar:
– For many years and in many contexts, Sweden has played an important role in international transactions. When working with the ICC Commission on Arbitration and ADR, I wish to share with its members, with Swedish business, and the global arbitration community, the now expanding focus of the Commission on success in international business by the prevention of disputes and, where not possible, their speedy settlement by alternative and cost-saving ICC arbitration and ADR tools. I also want to help create awareness of the Swedish resources that are available to clients and ultimate beneficiaries of ICC’s dispute resolution services.