Utvecklingen mot en digital ekonomi får allt större påverkan på företags verksamheter. Efter att tidigare ha legat under kommittén Handel & Investeringar har vi därför flyttat ut frågor om AI, cybersäkerhet och dataskydd till den egna kommittén Digital ekonomi. Nyligen ledde ordförande Sara Övreby, samhällspolitisk chef på Google Sverige, och Axel Tandberg, Senior Advisor på Legal Works, det första mötet i kommittén.

Vid mötet medverkade Nicklas Berild Lundblad, Head of Global Tech på Stripe, för att ge en filosofisk utblick om betydelsen av den digitala ekonomin. Dessutom presenterade Daniel Westman den rapport om AI som han tagit fram på Svenskt Näringslivs initiativ. Genom att ta ett helhetsgrepp kring AI gick Daniel igenom potentialen, farhågorna och utmaningarna med den nya tekniken.

Kommittén Digital Ekonomi utgör ett forum för att diskutera och påverka hur digital policy påverkar företags möjligheter att göra hållbara internationella affärer. Viktiga kommittéöverskridande frågor är hur skattesystem ska anpassas till den digitala ekonomin samt digitalisering av administrativa processer inom handelsfinansiering och tullprocedurer. ´

Som medlem i ICC Sverige kan ditt företag utse upp till två representanter att ingå i kommittén. Vill du veta mer? Kontakta vår policyansvarige Henrik Blomqvist!