Utmaningarna är stora men potentialen är större, var det sammanfattade budskapet på gårdagens seminarium om handel med Iran. Iran har idag hög arbetslöshet, en trög och komplicerad byråkrati och utbyggnaden av infrastrukturen går långsamt. Samtidigt är befolkningen ung och välutbildad med god, om än fortfarande något censurerad, tillgång till internet. Landet har stora naturtillgångar och en väl diversifierad ekonomi.

Nyligen besökte en näringslivsdelegation ledd av stadsminister Stefan Löfven Iran. Intresset från Iran var stort berättar Helena Sångeland, Sveriges ambassadör, och hon betraktar besöket som lyckat. Samtidigt så berättar hon att det fortfarande finns beredskap för nya sanktioner, något hon anser att man bör vara medveten om när man förbereder sig för att ge sig in på den iranska marknaden.

Det händer mycket i Iran just nu, men förändring tar tid. Irans bankväsende är fortfarande underdimensionerat och finansiering är ett svårt och känsligt område. Ett av problemen med finansiering är att utländska bankers förmåga att göra betalningar till Iran är begränsad, det saknas system för säkra, enkla och billiga överföringar.

Ska man ge sig in på den iranska marknaden måste man ha uthållighet och ett långsiktigt perspektiv liksom bra lokala kontakter, men gör man det rätt och har tålamod så kommer utdelningen på investeringarna tids nog.

Iran är inget nybörjarland, men om man gör sin hemläxa så kan det bli en mycket lyckad affärssatsning” – Magnus Almén, Handelssekreterare, Business Sweden.