Inför helgens toppmöte i G20 har ICC:s rådgivande grupp om handelsfinansiering, ledd av Marcus Wallenberg, ordförande SEB, och Victor K. Fung, ordförande Fung Group, i ett öppet brev uppmanat deltagande ministrar att använda handelsfinansiering för att stärka den globala ekonomin och stötta små och medelstora (SME) företag.

Handelsfinansiering, eller trade finance, balanserar risker i internationella affärer, exempelvis genom utställande av handelskredit under tiden som en säljare har levererat varor för frakt, men köparen ännu inte mottagit dessa. Trade finance stödjer någonstans mellan 80–90 procent av världshandeln och utgör en viktig källa till rörelsekapital för många SME-företag.

Nya signaler indikerar att utbudet av handelskrediter för SME-företag och tillväxtmarknader nu står inför en allvarlig risk att sina som ett resultat av växande risker för företag, statsfinanser och valutor i spåren av coronapandemin. För att motverka en negativ trend där världen får se masskonkurser av SME-företag krävs därför åtgärder som snabbt ger dessa tillgång till välbehövligt rörelsekapital.

Brevet betonar att handelsfinansiering är en bra metod för att få till stånd ny stimulans av ekonomin då den erbjuder en möjlighet för regeringar att rikta välbehövligt stöd till SME-företagens just nu akuta likviditetsbehov. Marcus Wallenberg och Victor Fung poängterar vidare att den låga risk som handelsfinansiering utgör gör den till ett bra alternativ även för länder som oroar sig över växande statsskulder.

Redan före Covid-19 gjordes beräkningar om ett globalt handelsfinansieringsgap på 1,5 biljoner USD – en siffra som många nu befarar kan fördubblas i spåren av pandemin.

Marcus Wallenberg:
– Baserat på vår erfarenhet av att leda multinationella företag genom tidigare finanskriser är vi övertygade om att ett koordinerat agerande för att öka tillgången till handelsfinansiering skulle bidra till att undvika utbredda konkurser av SME-företag de kommande månaderna, och samtidigt lägga grunden till en snabbare återhämtning från Covid-19-pandemin.

Med brevet bifogade författarna en uppsättning förslag på ytterligare åtgärder som kan bidra till tillgången av handelsfinansiering globalt – inklusive en utökning av offentligt stöttade kreditgarantier, uppdaterade regelverk samt kreditförsäkringar för att skapa incitament för banker att tillhandahålla trade finance-tjänster.

Victor Fung:
– Det finns en tydlig affärsvinst i att hålla liv i tillgången till finansiering av handeln genom leveranskedjor globalt, inte minst för små och medelstora företag och de miljontals företag som de i sin tur stödjer. Oavsett om det handlar om tillverkning och produktion eller handel och tjänster, är ekonomin beroende av den här typen av rörelsekapital, och därför behövs ert stöd nu.

ICC Advisory Group on Trade Finance etablerades tidigare i år med syfte att forma internationella diskussioner om trade finance-systemet under Covid-19-pandemin.

Utöver Marcus Wallenberg och Victor K Fung ingår följande personer i gruppen:

Anabel Gonzalez, Former Minister of Trade of Costa Rica and Senior Fellow at the Peterson Institute for International Economics; Amy Jadesimi, Chief Executive Officer of Lagos Deep Offshore Logistics Base (LADOL); Flora Mutahi, Chief Executive Officer of Melvin Marsh; Takeshi Niinami, President and Chief Executive Officer of Suntory Holdings; Samuel Palmisano, Chairman of the Center for Global Enterprise; and Mark Tucker, Group Chairman of HSBC Holdings; Jeremy Weir, CEO, Trafigura; and Zhu Min, Chairman of the National Institute of Financial Research at Tsinghua University.

 

Läs brevet i sin helhet här.
Ladda ner ICC:s åtgärdsförslag här.