I ett öppet brev uppmanar ICC:s generalsekreterare, John Denton, tillsammans med ledarna för Internationella fackliga samorganisationen (ITUC) och Global Citizen G20:s finansministrar att utveckla tidigare åtaganden att utforma ett omfattande paket för lättnader av statsskulder.

Uppmaningen bygger vidare på det brev som de tre organisationerna skickade till G20 inför vårens möten i Världsbanken och Internationella valutafonden (IMF). Framsteg har gjorts sedan dess, bland annat har IMF:s fond för katastrofhantering fyllts på och ett initiativ för att pausa återbetalningar av statslån (Debt Service Suspension Initiative, DSSI) grundats. I brevet som skickades under sommaren välkomnar vi utvecklingen, men efterfrågar också en förlängning av DSSI, samt en breddning av dess urvalskriterier för att dessa ska omfatta även medelinkomstländer.

Trots att DSSI skapades för så lite som tre månader sedan menar vi, tillsammans med ITUC och Global Citizen, att en förlängning bör införas redan nu på grundval av snabbt försämrade prognoser för den globala ekonomin och växande oro över att länders skuldbördor hindrar deras arbete med att stoppa pandemin.

Läs hela brevet här >>>