Utan handel stannar utvecklingen av. Handel och öppenhet skapar jobb och välfärd, men förståelsen för sambanden minskar. Därför delar ICC Sweden nu ut 100 000 kronor till den som bäst kan förklara handelns roll i samhället.

Under decennier har världshandeln vuxit snabbare än ekonomin i övrigt. Men sedan finanskrisen har detta ändrats, och det finns en tydlig trend av ökad protektionism runt om i världen. Trump och Brexit är bara två exempel på denna protektionism. Samtidigt är öppenhet en förutsättning för utveckling, jobbskapande och innovationer.

För att fördjupa kunskapen om internationell handel av idag utlyser ICC Sweden under våren en stipendietävling där vinnaren erhåller 100 000 kronor till att genomföra ett arbete om handelns roll i ett modernt, globalt och digitaliserat samhälle.

Tävlingen, som riktar sig till forskare och doktorander, går till så att de tävlande skickar in en synopsis på arbetet. Vinner gör det bidrag som bedöms ha bäst förutsättningar att på ett pedagogiskt och nytänkande sätt, påverka förståelsen för handelns roll.

Läs mer om tävlingen här.

För mer information, kontakta:

Lena Johansson, generalsekreterare ICC Sweden

lena.johansson@icc.se