Skiljedom

Välfungerande, oberoende och rättssäkra tvistlösningssystem som säkerställer efterlevnaden av internationella avtal är en förutsättning för att företag ska våga och vilja göra affärer globalt. Genom skiljeförfaranden och medling kan tvistlösning göras av en neutral instans som inte riskerar att gynna någon av parterna. Ingen part behöver uppträda på motpartens hemmaplan och därmed anpassa sig till motpartens språk eller till värdlandets regler för hur processer ska genomföras.

Vad gör kommittén?

Internationella Handelskammarens skiljedomstol (ICC International Court of Arbitration) är ett av världens ledande tvistlösningsinstitut. Skiljedomstolen utvecklar ICC:s skiljedomsregler, utser skiljemän, granskar förslag till skiljedomar och fastställer skiljemännens arvoden.

Skiljedomskommittén följer samt bidrar till det löpande arbetet med ICC:s skiljedomsregler, som tillhandahåller ett neutralt ramverk för internationell tvistlösning. Kommittén följer även utvecklingen på tvistlösningsområdet globalt. En viktig roll är också att sprida kunskap om ICC:s skiljedomstol i Sverige och fördelarna med skiljeförfaranden för att lösa kommersiella tvister samt öka svenska skiljemäns synlighet internationellt. Inom Skiljedomskommittén finns en nomineringskommitté, som hjälper till att identifiera lämpliga kandidater för nominering som domare till förfaranden i ICC:s skiljedomstol. Nomineringskommittén består av tre medlemmar. Skiljedomskommitténs ordförande är ICC Sveriges representant i ICC:s skiljedomstol med vice ordförande som suppleant.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Advokat Therese Isaksson – Westerberg & Partners

Thomas Tendorf A1 Advokater
Ola Nilsson A1 Advokater
John Kadelburger Advokat John Kadelburger AB
Tore Wiwen-Nilsson Advokat Tore Wiwen-Nilsson
Erik Wernberg Advokatfirman Cederquist
Simon Arvmyren Advokatfirman Delphi KB
Polina Permyakova Advokatfirman Delphi KB
Torbjörn Spector Advokatfirman Höök Spector
Hans Bagner Advokatfirman Morssing & Nycander
Lars Boman Advokatfirman Morssing & Nycander
Aisha Nadar Advokatfirman Runeland AB
Cecilia Möller Norsted Advokatfirman Vinge KB
Håkan Osvald Atlas Copco AB
Lars Perhard CERTA Lars Perhard Advokatbyrå AB
Jonas Löttiger Eversheds Sutherland Advokatbyrå AB
Pontus Ewerlöf Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Christer A. Holm Holm Advokater AB
Johnny Herre Högsta Domstolen
Sigvard Jarvin Independent Arbitrator
Robin Oldenstam Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Mattias Göransson Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Stefan Brocker Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Wendela Hårdemark MAQS Advokatbyrå
Pontus Scherp Norburg & Scherp Advokatbyrå
Fredrik Norburg Norburg & Scherp Advokatbyrå
Patrik Schöldström Nordenson Law
Pamela Lannerheim Angergård Ramberg Advokater KB
Rikard Wikström Roschier Advokatbyrå AB
Eva Storskrubb Roschier Advokatbyrå AB
Olof Rågmark Rågmark & Partners Advokatbyrå KB
Johan Strömbäck Setterwalls Advokatbyrå AB
Kristin Campbell-Wilson Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut
Patricia Shaughnessy Stockholms Universitet
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Dan Öwerström Svea Hovrätt
Tom Johansson Tom Johansson Advokatbyrå
Bo G.H. Nilsson Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Jesper Tiberg Westerberg & Partners Advokatbyrå AB