Skatter

Internationell handel, investeringar och skattelagstiftning är i dagens globaliserade värld tätt sammanlänkade frågor. Nationella skattelagstiftningar och -regler styrs alltmer av utvecklingen på det internationella planet och har direkt bäring på internationell affärsverksamhet, var företag gör affärer och väljer att investera. Fragmenterade regelverk utgör betydande handels- och investeringshinder, försvårar marknadstillträden och ökar risken för dubbelbeskattning. För att underlätta internationell handel behövs ett förutsebart internationellt skattesystem som bygger på harmoniserade och transparenta beskattningsprinciper och som minskar företags administrativa börda.

Vad gör kommittén?
Skattekommittén arbetar för att främja en harmoniserad och transparent skattelagstiftning som underlättar snarare än hindrar internationella affärer och har därför sitt engagemang riktat mot internationella frågor och globala skattetrender.

En viktig prioritering för ICC är att bidra till OECD:s arbete med frågor av global betydelse, däribland åtgärdsplanen Base Erosion and Profit Sharing (BEPS) och arbetet med att anpassa skattesystemet till den digitala ekonomin. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling har ICC:s internationella skattekommission en nära koppling till FN:s expertkommitté för skattefrågor och förlägger sina möten i anslutning till expertkommitténs sammanträden. ICC bevakar också utvecklingen inom EU, såsom EU-kommissionens arbete för att främja hållbarhet och en mer ”rättvis” fördelning av skatter. Globalt arbetar ICC även med BRITACOM, ett skattesamarbete inom ramen för Kinas Belt and Road Initiative, för att främja medlemsländernas koordinering på skatteområdet.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Yvonne Bertlin, CFO, AstraZeneca

Andreas J Nordin ABB AB
Erik Björkeson Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Allan Stenshamn Allan Stenshamn Advokatbyrå AB
Yvonne Bertlin AstraZeneca AB
Anette Wiklund Autoliv
Staffan Andersson BIRD & BIRD
Ulf Sand Epiroc AB
Diana Sewerin Exportkreditnämnden EKN
Karin Attorps EY AB
Hans Peter Larsson FAR AB
Patrick Krassén Företagarna
Helena Andersson Holmen AB
Henrik Andersson Holmen AB
Krister Andersson Intare AB
Lena Johansson Intermeat AB
Jörgen Graner KPMG AB
Pontus Fornell KPMG AB
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Magnus Johnsson PwC AB
Elisabeth Bergmann PwC AB
Björn Nordgren PwC AB
Martin Ljungsholm SEB
Erik Sjölander Småföretagarnas Riksförbund
Fredrik Berndt Svalner Skatt & Transaktion
Robert Tranquilli Svalner Skatt & Transaktion
Magnus Skaaden Svenska Handelsbanken
Annika Woods Svenska Handelsbanken
Claes Hammarstedt Svenskt Näringsliv
Robert Karlsson Swedbank AB
Lars Molander Ericsson
Anna Ohlin Ericsson
Puja Karimzadeh The Absolut Company AB
Fredrik Borelius The Absolut Company AB
Bertil Wiman Uppsala Universitet
Agneta Reinhardt Volvo
Lena Odelberg Volvo
Jesper Barenfeld Volvo
Erik Haglund Wistrands Advokatbyrå