Marknadsföring

Marknadsföring som är hederlig, laglig, vederhäftig och fri från stötande inslag bidrar till konkurrens på lika villkor, bygger konsumentförtroende och gynnar företag och varumärken. Det ligger därför i företagens intresse att självreglera sin marknadskommunikation. Genom självreglering minskar samtidigt behovet av krånglig byråkrati, lagstiftning och andra offentliga restriktioner. Självreglering utgör också grunden för Internationella Handelskammarens (ICC) arbete på marknadsföringsområdet. Redan 1937 publicerade ICC sitt första regelverk för etisk och ansvarsfull marknadsföring. ICC:s Marknadsföringskod är i dag ett internationellt erkänt, branschöverskridande och landsneutralt ramverk som utgör grunden för självreglerande organ och lagstiftning världen över.

Vad gör kommittén?
Marknadsföringskommittén bevakar utvecklingen på marknadsföringsområdet och arbetar för att företags marknadsföring ska vara etisk och vederhäftig. Kommitténs arbete syftar till att stärka självregleringens roll inom marknadsföring. Kommittén bidrar till arbetet med ICC:s Regler för reklam och marknadskommunikation(Marknadsföringskoden), som är ett internationellt erkänt ramverk som hjälper företag att säkerställa att deras marknadskommunikation är etisk och ansvarsfull. Marknadsföringskoden ligger också till grund för lagstiftning och etiska bedömningar av marknadsföring genomförda av självreglerande prövningsorgan världen över. I Sverige tillämpar t.ex. Reklamombudsmannen Marknadsföringskoden i sin bedömning av reklam. Även en stor del av Konsumentverkets vägledningar och rättspraxis bygger på koden.

Till Marknadsföringskoden hör också en hållbarhetsbilaga som reglerar hållbarhetspåståenden i reklam och marknadsföring. Därutöver utvecklar ICC internationellt även branschspecifika ramverk, verktyg och guider, bl.a. vad gäller alkoholreklam, mat- och dryckesreklam samt särskild vägledning gällande marknadsföring gentemot barn och ungdomar.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Maria Mossenberg, Director of Corporate Affairs & Engagement, L’Oréal Norden

Anders Stenlund AB Stencia
Anna Jussil Broms Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Thomas Nygren Advokatfirmaet Schjødt AS
Malin Allard Advokatfirman Cederquist
Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB
Daniel Tornberg Advokatfirman MarLaw AB
Carl Anders Svensson Advokatfirman MarLaw AB
Alexander Jute Advokatfirman MarLaw AB
Erica Bertilsson Arvid Nordquist HAB
Tobias Eltell Bonnier News AB
Sanna Wolk Cirio Advokatbyrå AB
Christopher Engman Climeon AB
Mattias Olsson Epiroc AB
Helén Waxberg Helen Waxberg Advokat AB
Emma Linnér Husqvarna AB
Jan Fager JM Fager juridik & marknadsföring
Axel Tandberg Legal Works Advisory
Maria Mossenberg L’Oréal Norden
Helena Rönqvist Magnusson Advokatbyrå
Frida Wilhelmsson Ulfbratt Mölnlycke Healthcare
Susanna Norelid Norelid Advokatbyrå AB
Suzanne Lagerholm Permobil
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Christopher Büller Philip Morris AB
Cecilia Zarbell Ragn-Sells Företagen AB
Gunilla Welander Reklamombudsmannen
Elisabeth Trotzig Reklamombudsmannen
Karin Nyman SAS
Camilla Georgsson Skanska AB
Niklas Briselius Sveriges Annonsörer AB
Christina Nylander Sveriges Kommunikationsbyråer
Maria Baldin Södra Skogsägarna
Fredrik Borelius The Absolut Company AB
Charlotte Nörklit The Astrid Lindgren Company
Stefan Widmark Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Bodil Ehlers Westerberg & Partners Advokatbyrå AB