Konkurrens

Väl fungerande konkurrens bidrar till välmående fria marknader och gynnar
innovationer och utveckling. På en global marknad kan nationella konkurrenslagar innebära en stor restriktiv inverkan på företags internationella verksamhet genom att bidra till marknadsförvrängningar och orsaka stora administrativa omkostnader. Ur ett riskperspektiv är det viktigt för företag att känna till vilka konkurrensregler som gäller och ibland går reglerna att vända till företagets fördel. Internationella Handelskammaren arbetar därför för harmoniserade och transparenta globala konkurrensregler som värnar fri och rättvis konkurrens och underlättar för företag att hållbart handla och investera internationellt.

Vad gör kommittén?

Konkurrenskommittén bevakar utvecklingen på konkurrensområdet globalt och behandlar bl.a. frågor som berör företagsförvärv, karteller och andra konkurrensbegränsningar, missbruk av dominerande ställning samt konkurrensreglers påverkan på företags hållbarhetsarbete.

Kommittén bidrar även till ICC:s internationella arbete med att utveckla praktiska verktyg som underlättar företags självreglering och efterlevnad av konkurrenslagar och -regler. Ett sådant verktyg är ICC Antitrust Compliance Toolkit, som bygger på expertis från konkurrensexperter ur hela ICC:s globala nätverk och som uppdateras löpande för att spegla utvecklingen på konkurrensområdet. Internationellt samarbetar ICC med mellanstatliga organisationer såsom International Competition Network (ICN), Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling (OECD) och WTO.

Dessutom följer ICC den regionala utvecklingen på konkurrensområdet inom EU och ASEAN nära. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling arbetar ICC även nära FN:s organ för handel och utveckling (UNCTAD) med konkurrensfrågor.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ulrika Wester, VP Ethics & Compliance, Skanska

Anders Stenlund AB Stencia
Karin Roberts Advokatfirman Delphi KB
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi KB
Claes Langenius Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Per Karlsson Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
Tommy Pettersson Advokatfirman Per Karlsson & Co AB
Trine Osen Bergqvist Advokatfirman Vinge KB
Johan Karlsson Advokatfirman Vinge KB
Olle Rislund Bokwall Rislund Advokatbyrå
Ulrica Salomon Cirio Advokatbyrå AB
Carolina Tendorf Electrolux Professional
Caroline Khattar Boström Electrolux
Lisa Hjalmarsson Elekta AB
Jörgen Ekelöw Epiroc AB
Martin Karlsson Ericsson
Peter Forsberg Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Joakim Lavér Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå KB
Pamela Hansson Kastell Advokatbyrå AB
Erik Söderlind Kastell Advokatbyrå AB
Marie Östman Konkurrensverket
Johan Carle Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Joakim Sundbom Melander Sundbom Advokatfirma
Grant McKelvey NASDAQ OMX AB
Paula Ulander Paulaw AB
Anders Norlander Ramberg Advokater KB
Ulf Djurberg Setterwalls Advokatbyrå AB
Ulrika Wester Skanska
Jenny Arvered Skanska AB
Anders Lagerlund Skanska AB
Caroline Szyber Småföretagarnas Riksförbund
Per Lyrvall Stora Enso AB
Mina Gregow Stora Enso AB
Foad Hoseinian Sullivan & Cromwell
Stefan Sagebro Svenskt Näringsliv
Göran Grén Svenskt Näringsliv