Immaterialrätt

I takt med att idéer och kunskap värderas allt högre i relation till företags materiella tillgångar har immaterialrättsfrågor blivit en viktigare faktor än någonsin tidigare för såväl ekonomisk tillväxt som för teknisk utveckling. Ett effektivt immaterialrättsligt skydd är en förutsättning för att företag ska våga och vilja investera i ny teknik och innovationer, nationellt som internationellt. Internationella Handelskammarens arbete på immaterialrättsområdet syftar därför till att stärka och harmonisera skyddet för immateriella tillgångar globalt för att i förlängningen främja ökad internationell handel och investeringar.

Vad gör kommittén?

Immaterialrättskommittén bevakar utvecklingen inom immaterialrätt globalt såväl som regionalt och behandlar bl.a. områden såsom artificiell intelligens, digitalisering, designskydd, patent, varumärkesskydd, upphovsrätt samt äganderätt och kontroll av data. Kommittén ger också en möjlighet att genom ICC:s globala nätverk påverka utvecklingen inom dessa områden.

ICC:s internationella immaterialrättskommission ansvarar för flaggskeppsprodukten ICC Intellectual Property Roadmap, som ger företag och beslutsfattare en överblick över hur immaterialrätt spelar in på ett antal centrala policyområden, exempelvis hållbarhet och beskattning. Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling arbetar ICC internationellt också nära FN-organ såsom Världsorganisationen för den intellektuella äganderätten (WIPO). ICC deltar b.la. i WIPO:s samtal om immaterialrätt och artificiell intelligens. ICC följer även utvecklingen inom immaterialrätt i EU.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Eva Blum - Legal Counsel, IKEA of Sweden AB

Fredrik Persson Adlegal
Anna Jussil Broms Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Jonas Holm Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Malin Allard Advokatfirman Cederquist
Rebecka Harding Advokatfirman Delphi KB
Marcus Ateva Advokatfirman MarLaw AB
Stojan Arnerstål Advokatfirman Vinge KB
Anette Henrysson Advokatfirman Vinge KB
Robin Berzelius AWA Sweden AB
Gabriel Lidman BIRD & BIRD
Sanna Wolk Cirio Advokatbyrå AB
Stina Sjögren Paulsson Electrolux
Carl Wendt Groth & Co AB
Sofia Widegren Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Elisabeth Vestin Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Eva Blum IKEA of Sweden AB
Ivan Hjertman IP Interface AB
Jan Fager JM Fager juridik & marknadsföring
Thomas Lindqvist LINQ Advokatbyrå AB
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Christopher Büller Philip Morris AB
Henrik Lindström Ramberg Advokater KB
Anna Bladh Redzic Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Karin Westerberg Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Karin Cederlund Sandart & Partners Advokatbyrå KB
Sophia Spala Setterwalls Advokatbyrå AB
Per Jonas Nordell Stockholms Universitet
Katarina Nilsson Stora Enso AB
Emil Ödling Ström Advokatbyrå
Christina Wainikka Svenskt Näringsliv
My Byström Synch Advokat
Richard Lewinson Ericsson
Esa Kymäläinen Time Danowsky Advokatbyrå AB
Bengt Domeij Uppsala Universitet
Stefan Widmark Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Bodil Ehlers Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Henrik Wistam Westerberg & Partners Advokatbyrå AB