Handelsrätt

Handelsrätten sätter de grundläggande förutsättningarna för företags samspel med varandra och med konsumenter. Lättbegripliga, förutsebara och rättvisa regler bidrar till fritt och jämlikt företagande, såväl internationellt som nationellt. Internationella Handelskammaren arbetar för att förenkla och harmonisera handelsrätten globalt och för att erbjuda företagen praktiska verktyg som underlättar internationell handel.

Vad gör kommittén?
Handelsrättskommittén behandlar de juridiska frågor som underbygger företags internationella affärer och följer även utvecklingen inom handelsrätt globalt. Kommittén bevakar hur handelsrätten påverkas av utvecklingen inom bl.a. AI och digital ekonomi, globaliseringen och digitaliseringen av avtal och tjänster samt hur handeln med varor har blivit allt mer integrerad med tjänstehandeln. Arbetet är kommittéöverskridande för att identifiera handelsrättsliga kopplingar till andra områden.

En viktig del av ICC:s arbete inom ramen för handelsrätt internationellt är utvecklingen av praktiska modellavtal, -klausuler och guider för att skapa gemensamma standarder och därmed underlätta företags internationella affärer. Handelsrättskommittén och dess internationella motsvarighet ansvarar bl.a. för ICC:s flaggskeppsprodukt Incoterms®, som erkänts av FN som den globala standarden för leveransvillkor. Internationellt följer ICC också på nära håll utvecklingen inom ett av världens största handelsblock, EU.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Oscar Tiberg, Chouette Advokatbyrå

Ola Nilsson A1 Advokater
Anna-karin Abdon Advokatfirman Abdon AB
Torbjörn Spector Advokatfirman Höök Spector
Christian Hybbinette Advokatfirman Kahn Pedersen KB
Anders Fernlund Astra Advokater KB
Ulrica Geissler Astra Advokater KB
Håkan Osvald Atlas Copco AB
Mattias Hedwall Baker & McKenzie
Oscar Tiberg Chouette Advokatbyrå AB
Gunnar Collin Enigio Time AB
Eric M. Runesson Högsta Domstolen
Johnny Herre Högsta Domstolen
Svante O. Johansson Högsta Domstolen
Jacob Melander Melander Sundbom Advokatfirma
Tell Hermanson Norventa AB
Malin Leffler Roschier Advokatbyrå AB
Berit Johansson Småföretagarnas Riksförbund
Mattias Andersson Småföretagarnas Riksförbund
Mirja Högström Stockholms Tingsrätt
Christina Ramberg Stockholms Universitet
Jori Munukka Stockholms Universitet
Lars Gorton Stockholms Universitet
Patricia Shaughnessy Stockholms Universitet
Jim Runsten Synch Advokat
Mats Bergström Teknikföretagens Service AB
Jörgen Heilborn Telefonaktiebolaget L M Ericsson
Tom Johansson Tom Johansson Advokatbyrå
Susanne Karlsson Transportföretagen