Handel och Investeringar

Internationell handel skapar gränsöverskridande relationer som främjar fred och välstånd globalt. Genom handel och investeringar sprids idéer och innovationer som bidrar till hållbar utveckling, såväl ekonomisk som miljömässig och social. För Internationella Handelskammaren är det centralt att påvisa handelns positiva effekter och stärka näringslivets möjligheter att bidra med lösningar till många av de utmaningar som världen står inför. För det behöver företag en handels- och investeringspolitik som skapar förutsägbarhet genom ett välfungerande multilateralt handelssystem och uppdaterade globala regler för handel.

Vad gör kommittén?
Handels- och investeringskommittén bevakar den handelspolitiska utvecklingen nationellt och internationellt och arbetar för harmoniserade globala regler för handel och investeringar. Frågor som avhandlas är bl.a. exportrestriktioner och handelshinder, hur handelspolitiken kan stärka små och medelstora företag, utvecklingen inom Världshandelsorganisationen (WTO) samt EU:s handelspolitik. Kommittén lyfter också frågor från andra områden som har en direkt inverkan på möjligheten att handla och investera internationellt.

ICC arbetar nära WTO och driver på för reform av organisationen med målet att uppdatera och stärka de globala spelreglerna i linje med den moderna handelns förutsättningar, inte minst utvecklingen av fungerande regler för digital handel. En viktig del är också att stärka WTO:s tvistlösningssystem för att säkra efterlevnaden av överenskomna regler. Som enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling har ICC en betydelsefull roll i förhållande till FN:s arbete. Även G20 och B20 är viktiga fora för ICC internationellt. ICC följer också den handelspolitiska utvecklingen inom EU, eftersom europeiska regler och lagstiftning ofta får global inverkan.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Ulf Pehrsson, VP Government & Industry Relations, Ericsson

Jakob Kiefer ABB AB
Mats Tindberg Advokatfirman Lindahl AB
Erik Lagerlöf Advokatfirman Vinge KB
Stojan Arnerstål Advokatfirman Vinge KB
Carl Johan af Petersens Advokatfirman Vinge KB
Helena Waker Association of Trade Partners Sweden
Stefan Bernhard BIRD & BIRD
Lena Sellgren Business Sweden
Magnus Runnbeck Business Sweden
Caroline Olstedt Carlström Cirio Advokatbyrå AB
Michael Millenros DNB Bank
Johan G. Andersson Drivkraft Sverige
Paul Palmstedt Electrolux AB
Gunnar Collin Enigio Time AB
Christina Karlsson Exportkreditnämnden EKN
Stefan Karlsson Exportkreditnämnden EKN
Ellen Axenborg Google Sweden AB
Sara Övreby Google Sweden AB
Caroline Sundberg Hannes Snellman Advokatbyrå AB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå KB
Ulf von Hofsten Husqvarna AB
Emma Linnér Husqvarna AB
Stina Wallström IKEA
Lena Johansson Intermeat AB
Björn Gustavsson IOTC Legal Advokat AB
Christina Ramm-Ericson IT & Telekomföretagen
Katarina Mellström IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Elin Elliot IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Mathias Ternell Jernkontoret
Henrik Olsson Werner Kreab AB
Peder Jonsson Kreab AB
Katarina Areskoug Mascarenhas Kreab AB
Axel Tandberg Legal Works Advisory
Elisabet Lundgren Linklaters Advokatbyrå AB
Thomas Lindqvist LINQ Advokatbyrå AB
Christina Furustam LRF
Michael Bogdan Lunds Universitet
Carolina Dackö Mannheimer Swartling Advokatbyrå
Patrik Fältström Netnod
Christine Bäckström Näringslivets Internationella Råd (NIR)
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Jonas Kjellstrand Prime & United Minds
Anders Ericsson Ramberg Advokater KB
Malin Leffler Roschier Advokatbyrå AB
Henrik Petersson Saab AB
Anna Wilson SAS
Henrik Gustafsson Scania AB
Jennie Cato Scania AB
Ghassan Ghaziri Småföretagarnas Riksförbund
Sten Lindgren Småföretagarnas Riksförbund
Mattias Andersson Småföretagarnas Riksförbund
Javier Carreras Sovos
Christiaan van der Valk Sovos
Anna Nordén Sovos
Patricia Shaughnessy Stockholms Universitet
Per Lyrvall Stora Enso AB
Henrik Isakson Svenskt Näringsliv
Ingrid Berglund Svenskt Näringsliv
Anna Stellinger Svenskt Näringsliv
Per Anders Lorentzon Sydsvenska Handelskammaren
Joel Jonsson Teknikföretagens Service AB
Mats Kinnwall Teknikföretagens Service AB
Rene Summer Ericsson
Ulf Pehrsson Ericsson
Fredrik Borelius The Absolut Company AB
Paula Eriksson The Absolut Company AB
Kaj Hobér Uppsala Universitet
Karin Svensson Volvo
Marcus Johansson Wallenberg Foundations AB
Ginta Ahrel Westerberg & Partners Advokatbyrå AB
Karl-Fredrik Björklund Wikström & Partners