Hållbarhet

Internationella Handelskammarens hållbarhetsarbete grundar sig på insikten att välmående och långsiktigt konkurrenskraftiga företag är hållbara. Internationell handel är samtidigt en förutsättning för att uppnå hållbarhet – ekonomisk, miljömässig och social – genom att skapa arbetstillfällen, sprida gröna innovationer och bygga välstånd globalt. För att främja handelns möjlighet att bidra positivt till hållbar utveckling behövs gemensamma globala regler som underlättar företags omställning och som innebär att det lönar sig för företag att göra rätt.

Vad gör kommittén?
ICC Sveriges hållbarhetskommitté har ett holistiskt perspektiv på hållbarhet och behandlar frågor såsom anti-korruption, biologisk mångfald, cirkulär ekonomi, energi, klimat, miljö och mänskliga rättigheter. Genom att lyfta det svenska näringslivets åsikter, resonemang och erfarenheter till en global nivå verkar kommittén för gemensamma regler och standarder som underlättar omställningen till hållbara samhällen och främjar de affärsmässiga fördelarna med företags hållbarhetsarbete.

Som världens enda näringslivsorganisation med observatörsstatus i FN:s generalförsamling och som näringslivets kontaktpunkt inom FN:s klimatkonvention, UNFCCC, har ICC en stark koppling till FN:s klimatförhandlingar och genomförandet av Agenda 2030. Ett viktigt arbete inom ICC internationellt är också att bidra till klimatmålet om nettonollutsläpp innan 2050 genom vägledning och verktyg som underlättar små och medelstora företags omställning.

Inom kommittén finns arbetsgrupper som driver specifika frågor av särskilt intresse för våra medlemmar. Arbetsgrupperna är inte permanenta utan bildas utifrån våra medlemmars behov och med tydliga målsättningar. Några av de frågor som ICC Sverige har arbetat särskilt med är cirkulär ekonomi, klimatpositiv och mänskliga rättigheter.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Lena Hök, Hållbarhetschef - Skanska

Ingrid Sefastsson ABB AB
Lena Westerholm ABB AB
Elisabeth Eklund Advokatfirman Delphi KB
Karin Roberts Advokatfirman Delphi KB
Claes Langenius Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Jakob Falkman Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Sandra Kaznova Advokatfirman Hammarskiöld & Co AB
Hema Lehocky AFRY
Marie Trogstam AFRY
Carina Silberg Alecta pensionsförsäkring
Catarina Paulson Alfa Laval Corporate AB
Erica Bertilsson Arvid Nordquist HAB
Sofia Svingby Atlas Copco AB
Malin Ripa Axel Johnson AB
Åsa Domeij Axfood AB
Andreas Drugge Billerud Korsnäs AB
Malin Ljung Eiborn Billerud Korsnäs AB
Emma Modéer Wiking Business Sweden
Richard Fleetwood Consilio International AB
Mattis Bergquist Coop
Roger Josefsson Danske Bank
Didrik Roos Deloitte AB
Johan G. Andersson Drivkraft Sverige
Cecilia Nord Electrolux
Malin Ekefalk Electrolux
Caroline Mofors Elekta AB
Lisa Hjalmarsson Elekta AB
Ylva Lindquist Epiroc AB
Liisa Raasakka European Investment Bank, EIB
Karin Wessman Exportkreditnämnden EKN
Anna Lensmar-Friedman Fairplace
Anna Quarnström GodEl
Emmy Tollin GodEl
Kim Hellström Hennes & Mauritz
Pernilla Klein Hallvarsson & Halvarsson
Åse Bäckström Hallvarsson & Halvarsson
Lars Strömberg Holmen AB
Kerstin Lindvall ICA
Lotta Holmberg IKEA of Sweden
Malin Pettersson-Beckeman IKEA of Sweden
Stina Wallström IKEA of Sweden
Natali Engstam Phalén IMM
Camilla Ohlsson INGKA
Christina Ramm-Ericson IT & Telekomföretagen
Caroline Ankarcrona IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Elin Elliot IVA - Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien
Marie Fossum Strannegård IVL Svenska Miljöinstitutet AB
Eva Blixt Jernkontoret
Helén Axelsson Jernkontoret
Jörgen Ågren JM AB
Maria Sandell JM AB
Emelie Kagstedt Kivra
Malin Lönnqvist Kivra
Per Norberg KPMG AB
Torbjörn Westman KPMG AB
Katarina Areskoug Kreab AB
Peder Jonsson Kreab AB
Caroline Snellman Legal Works Advisory
Anna Lidbom LKAB
Hilda Runsten LRF
Kaj Török Max Burgers
Evalena Persson Näringslivets Internationella Råd (NIR)
Peter Utterström Peter Utterström Advokat AB
Mathilda Stenman Philip Morris AB
Sofia Leffler Moberg PostNord AB
Mikael Bergmark Pumped Hydro Storage Sweden AB
Anders Kihl Ragn-Sells Företagen AB
Graham Aid Ragn-Sells Företagen AB
Lars Tolgén Ragn-Sells Företagen AB
Pär Larshans Ragn-Sells Företagen AB
Bobby Arash Ramberg Advokater KB
Erik Haeffler Recipharm AB
Malin Leffler Roschier Advokatbyrå AB
Maria Sahlin Saab AB
Petter Törnquist Saab AB
Lars Andersen Resare SAS
Jennie Cato Scania AB
Zsuzsa Martinez Scania AB
Marie Baumgarts SEB
Jessica Schönning Setterwalls Advokatbyrå AB
Ulf Djurberg Setterwalls Advokatbyrå AB
Helena Hagberg Skandia
Anna Åkesson Skanska AB
Lena Hök Skanska AB
Håkan Persson SKF AB
Mattias Andersson Småföretagarnas Riksförbund
Patricia Shaughnessy Stockholms Universitet
Mette Kahlin McVeigh Stora Enso AB
Pontus Selderman Stora Enso AB FALUN
Catherine Beijer Svensk Exportkredit AB - SEK
Johan Henningsson Svensk Exportkredit AB - SEK
Ann Christiansson Svensk Handel AB
Magnus Nikkarinen Svensk Handel AB
Jenny Svärd Svenskt Näringsliv
Marcus Morfeldt Svenskt Näringsliv
Anna Lindberg Swedbank AB
Charlotte Conning Swedbank AB
Kristina Altner Södra Skogsägarna
Elinor Kruse Teknikföretagens Service AB
Jenny Sandahl Teknikföretagens Service AB
Emelie Öhlander Ericsson
Mats Pellbäck Scharp Ericsson
Pernilla Bergmark Ericsson
Theo Jaekel Ericsson
Karin Ekroth The Absolut Company AB
Paula Eriksson The Absolut Company AB
Jonas André Volvo
Claire Wigg Zero Mission AB
Johanna Grant Zero Mission AB