Digital Ekonomi

Digitaliseringen har på kort tid ritat om kartan för internationell handel och kopplat samman världen på tidigare oanade sätt. Samtidigt har de globala reglerna inte hållit jämn takt med utvecklingen. Idag sätter förlegade regelverk käppar i hjulen för digitaliseringen och hindrar utvecklingen av den digitala ekonomin. Internationella Handelskammaren arbetar därför för att uppdatera de globala spelreglerna och underlätta digitalisering, digital handel och gränsöverskridande dataflöden.

Vad gör kommittén?
Kommittén för digital ekonomi arbetar med frågor med direkt koppling till digitalisering och utvecklingen av den digitala ekonomin, däribland AI, cybersäkerhet, dataskydd, digitala tjänster, e-handel och gränsöverskridande dataflöden. Viktiga kommittéöverskridande frågor är hur skattesystem ska anpassas till den digitala ekonomin samt digitalisering av administrativa processer inom handelsfinansiering och tullprocedurer.

Internationellt arbetar ICC nära Världshandelsorganisationen, WTO, för att uppdatera och stärka de globala spelreglerna och på så vis främja digital handel och fortsatt digitalisering av den globala ekonomin. ICC följer också utvecklingen inom EU eftersom unionen ofta sätter internationella normer och europeisk lagstiftning får extraterritoriella effekter.

Kommitténs ledamöter

Ordförande: Sara Övreby, Google Sweden AB

Johan Kahn Advokatfirman Kahn Pedersen KB
Mats Tindberg Advokatfirman Lindahl AB
Stefan Bernhard BIRD & BIRD
Caroline Olstedt Carlström Cirio Advokatbyrå AB
Johan Vallin Electrolux
Gunnar Collin Enigio Time AB
Sara Övreby Google Sweden AB
Anna Fernqvist Svensson Hellström Advokatbyrå KB
Björn Gustavsson IOTC Legal Advokat AB
Katarina Areskoug Kreab AB
Axel Tandberg Legal Works Advisory
Thomas Lindqvist LINQ Advokatbyrå AB
Patrik Fältström Netnod
Anders Ericsson Ramberg Advokater KB
Daniel Fäldt Saab AB
Caroline Szyber Småföretagarnas Riksförbund
Peter Thörn Småföretagarnas Riksförbund
Carola Ekblad Svenskt Näringsliv
Carolina Brånby Svenskt Näringsliv
Rene Summer Ericsson
Puja Karimzadeh The Absolut Company AB