Program

Ladda ner det officiella COP26-programmet här.

ICC:s roll under COP26

Under COP26 kommer ICC att ha en central roll i att föda in näringslivets ståndpunkter och prioriteringar till förhandlingarna i samband med konferensens plenar och högnivåmöten. ICC:s representanter kommer dessutom hålla bilaterala möten med utvalda delegationer.

Därtill planerar ICC att:

  • via den digitala plattformen Make Climate Action Everyone’s Business erbjuda en mötesplats för näringsliv, politik, akademi och civilsamhälle,
  • genomföra dagliga briefingar för att hålla näringslivets representanter uppdaterade om hur förhandlingarna går,
  • anordna tematiska sidoevenemang om bl.a. artikel 6 och ambitiösare nationellt fastställda bidrag, inklusive evenemang i samarbete med Marrakech Partnership for Global Climate Action och FN:s Race to Zero.

Ackreditering

För näringslivsrepresentanter som önskar delta i konferensen kan ICC bistå med ackreditering. ICC har också möjlighet att nominera talare till olika evenemang under konferensen. För mer information, kontakta ICC Sveriges policyansvarige, Henrik Blomqvist.

 

Tillbaka till COP26 startsida